باز هم

گاهی با خودم فکر می کنم که عشق یک چیز انتخابی است. آدم انتخاب می کند عاشق کسی بشود. اما این درست نیست. در زندگی همه مان دیده ایم. کمیستری (فکر می کنم کیمیا معادل خوبی باشد برایش) انتخابی نیست. کمیستری درون است که کلمنتاین و جوئل را با آنکه حافظه شان از یکدیگر پاک شده باز به سوی هم می رباید. این فیلم طلوع ابدی شده هامون این برهه از زندگی من. خدا می داند چندر بار این فیلم را دیده ام.

/ 0 نظر / 22 بازدید