خوب نگاه کن

دِیمین رایس در اجرای زنده ی ترانه ی دختر بلووِر هی تکرار می کند «چشم ازت نمی توانم بردارم.» کمی بعدتر در ترانه هی تکرار می کند «فکرت از سرم بیرون نمی رود.» آنقدر این را تکرار می کند تا با عقل درون خویش به آشتی می رسد و ترانه را با «تا اینکه معشوق تازه ای پیدا کنم.» تمام می کند.

نمای آغازین فیلم کلوزر با این ترانه همراهی می شود. ناتالی پورتمن با ظاهری پانک اما بی نهایت زیبا و چشم نواز در میان هیاهوی روزمره ی لندن با کرشمه ای آهووار، اسلوموشن از جهت مخالف جود لا در حالا خرامیدن است. (یکی از صحنه های کلاسیک سینما)

کلوزر در انگلیسی به معنای نزدیک تر است. معنای دیگر این کلمه کسی است که کاری یا چیزی را تمام می کند یا امری را خاتمه می دهد و دفترش را می بندد. یعنی تمام کننده. هر دو معنای این واژه در تعبیر این فیلم به خوبی انجام وظیفه می کنند. آدم هایی در زندگی سر راهت پیدا می شوند که باید از فاصله ی نزدیک تری مشاهده شان کرد تا به ترس ها و ضعف هایشان پی برد و گرنه از فاصله ی استانداردی که جامعه مودب شهری امروزی برایمان تعریف کرده نمی شود درست چین و چروک هایشان را دید، نمی شود زخم هایشان را دید.

/ 0 نظر / 18 بازدید