اندر فواید میوه خواری

اشوینی چند ماهه که به تیم ما ملحق شده. اهل حیدرآباد هندوستانه. یک دختر بیست و چند ساله قهوه ای رنگ که گلوله ی نمکه بخصوص وقتی که تو چشات نگاه می کنه و در حین حرف زدن با گردنش قر می ده. جمعه به همراه تمام اعضای تیم برای تقویت روحیه تیمی به یک مکان ورزشی رفته بودیم. بعد از دو سه تا کار گروهی و فردی و یک تیرک نوردی اساسی خسته به رستوران همان مجموعه رفتیم و نوبت غذا خوردن شد. حرف از گیاه خواری شد چون اشوینی گیاه خوار است. یکی از همکاران گفت جلوی یک گیاه خوار نباید راجع به سلاخی حیوانات حرف زد. من گفتم فکر نمی کنم چنین باشد. گیاه خوارها هم به نوعی همان کار را با گیاه انجام می دهند در واقع بجای سلاخی ریشه کن می کنند. سیب زمینی را، هویج را کلم را تقریبن بیشتر گیاهان را. گفتم تعجب می کنم که تا به حال میوه خوارها چینی ادعایی نکرده اند. چون میوه ها اغلب خواسته یا نا خواسته قربانی جاذبه ی زمین می شوند و در بسیاری موارد اصلن روحیه ای انتحاری بهشان دست می دهد. در نتیجه برای مصرفشان تلاش زیادی نباید کرد.

اشوینی سرش را کج کرد و با لبخندی گفت اتفاقن اسم فروترین را به وجترین ترجیح می دهد چون خوش آهنگ تر است.

/ 0 نظر / 49 بازدید