خرده شاعرانگی های زندگی

سریال Mad Men را خوره وار نگاه می کنم. یعنی در هر نوبت سه چهار قسمت آن را. سریال بسیار کند و نفس گیری است. اما همین که معتاد قصه اش بشوی تازه کشف می کنی چقدر خوب نوشته شده و خوب کارگردانی شده. لحظه های ناب زیاد دارد اما زیباترین صحنه ای که تا اینجا دیده ام آنجاست که در یک جشن عمومی مدرسه ی دختر دان دریپر (شخصیت اصلی) خانم معلم زیبا و جوان دارد همراه با شاگردانش برنامه ای را در فضای باز روی چمن ها برای والدین بچه ها اجرا می کند. دان که از معلم خوشش می آید محو تماشای خانم معلم شده. معلم شاد و زیبا دارد با پاهای برهنه روی چمن ها پایکوبی می کند. دان کنار همسرش روی صندلی نشسته و در حین تماشا انگشت هایش را روی چمن می کشد انگار که از این راه می خواهد پوست آن زن را لمس کند.

/ 0 نظر / 19 بازدید