مرگ مِهر

نق و نوق و گریه زاری و افسردگی و چس ناله های بی پایان بعضی از دوستان از آنِ ما، روزهای آفتابی و نیش گشادتر از کان شیطان رجیم شان از آن دیگران. (و این قصه هی تکرار می شود و من چندشم می شود از مرور این تکرارها و مهری که به آن آدم ها داشته ام، دوره به دوره، آدم به آدم، دوست و رفیق و معشوق به معشوق)

این همه خشم آخه از کجا آب می خوره؟

/ 2 نظر / 22 بازدید
R2W

بهترین داستان های کوتاه منتشر شده فضای مجازی در " دو هفته اخیر " دوست نویسنده ، در صورت تمایل به همکاری در زمینه های کاری ما لطفا آدرس ایمیل برایمان بگذارید. لینک شدید.

مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲