روانی

باید دید، باید ارزیابی کرد، مطالعه و بررسی کرد و روان کاوی کرد او را. این که یک پَسیفیست چگونه ذره ذره بدل شده است به یک بی صبر خشمگین که مدام در ذهنش دارد به تخریب و ویرانگری فکر می کند. به ویران کردن بیرون و درون خویش. باید به او باوراند که تغییر ممکن است، باید به او باوراند که عوض شده، ایده آل های ذهنی نیستند که به حساب می آیند، عمل و کردار بیرونی است که کارنامه ی آدم ها را رقم می زند. چه اهمیتی دارد که او روی کاغذ همیشه ضد خشونت بوده. حالا که شب و روز در ذهن اش نقشه ی تکه تکه کردن آدم ها را می کشد. کسی که در قطار با تماس یک کوله پشتی آماده ی ارتکاب خشونت است، کسی که در ذهنش یک شب دید چطور دارد با چوب بیس بال جمجمه ی رفیق اش را خرد و خمیر می کند، باید بترسد. باید خود را تسلیمِ دستبندِ درمان کند. باید جلوی فاجعه را گرفت پیش از آن که دیر شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید