قصه ای کوتاه درباره قصه ی کوتاه

داشتم دور خودم چرخ می زدم گیج و منگ و به این فکر می کردم که چرا رفتم سراغ قفسه کتاب ها. آرام زد روی شانه ام و فرهنگ لغات لاتین به انگلیسی را داد دستم. گفتم دمت گرم! از کجا فهمیدی دنبال این می گشتم. فکرم را خوب خواندی.

لبخند زنان رندانه گفت قصه ی کوتاه را زود می شود خواند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
خلوت لیلا

[گل]