انتهای تلخ

یادم هست خانم تهرانی یک بار داشت سیگارش را آتش می زد که دو سه نفرمان در جمع همزمان سرش داد زدیم که نه نه! بعد فهمید که منظورمان سیگاری است که سر و ته در دهانش گذاشته بود و در شرف روشن کردنش بود. بعد گفت ممنون. چون قبلن این کار را کرده و مزه ی فیلتر سوخته مزه ی زهرمار می دهد و به این سادگی از دهان آدم خارج نمی شود.

امروز برای اولین بار خودم همین کار را کردم و حالا آن مزه را نمی توانم از دهانم خارج کنم. راستی اگر روزی توی ماشینتان نشسته باشید و پشت چراغ قرمز منتظر باشید و ناگهان متوجه شوید که راننده ماشین کناری دارد سیگار را از فیلترش روشن می کند چه کار می کنید؟ برای گرفتن پاسخ حتمن این فیلم را ببینید.

/ 0 نظر / 22 بازدید